Više od 38 godina...

Mi smo kompanija u porodičnom vlasništvu, koja dosta pažnje polaže na partnerstvo i timski duh unutar kompanije, kao i na kooperaciju sa kupcima i dobavljačima.

Orjentisanost ka kupcima, motivacija i kontinuitet za nas nisu samo reči već i deo korporativne filozofije kompanije, koja je podržana od strane više od 125 kvalifikovanih i motivisanih zaposlenih.

Konstantna komunikacija unutar tima kao i sa našim dobavljačima, takođe precizno istraživanje tržišta garantuju stabilan, visoko kvalitetan i atraktivan spektar naših proizvoda.

Zahvaljujući visoko razvijenom izvoznom sektoru prodajemo naše proizvode širom sveta

Ponosimo se obučavanjem kvalifikovanih i visoko motivisanih zaposlenih u Metzgeru. Kao posledica konstantno zapošljavamo i obučavamo nove generacije radnika.

Sa novom kompanijskom zgradom postavili smo kurs ka zdravoj budućnosti.

Menadžment kompanije

                 WERNER METZGER                                           MARION METZGER                                    ISABEL BROCKMANN-METZGER                                JÜRGEN BENDER